Digitaliseringskartlegging

En stor utfordring med digitalisering er å komme i gang. Hva er potensialet for din virksomhet? Hvor bør du starte? Hvordan skal du komme i gang? Disse spørsmålene får du svar på med en digitaliseingskartlegging.

Digitaliserngskartlegging
En kartlegging hjelper deg å komme i gang med digitalisering av virksomheten

Digitaliseringskartlegging er en startpakke som gir deg plattformen du trenger for å komme i gang med digitalisering i din virksomhet. Kartleggingen bygger på en velprøvd metodikk som sikrer et godt resultat med minimal bruk av ressurser.

Etter kartleggingen får du en fyldig rapport med resultatene av kartleggingen og konkrete forslag til hvor og hvordan du bør starte digitalisering i virksomheten. Du får også en ferdig presentasjon med hovedtrekkene i rapporten.

Kartleggingen egner seg like godt for offentlige virksomheter og organisasjoner, som for kommersielle bedrifter.

Digitaliseringskartlegging leveres i to utgaver: Standard og Utvidet. Utvidet kartlegging inneholder det samme som Standard, men kartlegger i tillegg virksomhetens forretningsmodell. Dette gir et bredere beslutningsgrunnlag og skaper bedre forståelse for hvordan digitalisering påvirker virksomhetens verdiskaping.

Standard kartlegging

Standard kartlegging gir deg det du trenger for å komme i gang med digitalisering i veirksomheten. Kartleggingen består av:

  • Innledende møte (ca. 1t) med presentasjon av virksomheten
  • Workshop (ca. 3t) med gjennomgang av hovedprosesser og informasjonsflyt

Etter kartleggingen får du:

  • En rapport med beskrivelse av virksomheten, flaskehalser som påvirker verdiskapingen, potensielle digitaliseringstiltak og anbefaling om hvor digitaliseringen bør starte.
  • En ferdig presentasjon med hovedpunktene i rapporten

Pris: Kr. 15.000,- + mva

Utvidet kartlegging

Utvidet kartlegging gir deg et bredere beslutningsgrunnlag når du skal komme i gang med digitaliseringen. I tillegg til innholdet i Standard kartlegging, tar Utvidet kartlegging også for seg virksomhetens forretningsmodell. Kartleggingen består av:

  • Innledende møte (ca. 1t) med presentasjon av virksomheten
  • Workshop (ca. 3t) med gjennomgang av virksomhetens forretningsmodell
  • Workshop (ca. 3t) med gjennomgang av hovedprosesser og informasjonsflyt

Etter kartleggingen får du:

  • En rapport med beskrivelse av virksomheten, forretningsmodellen, flaskehalser som påvirker verdiskapingen, potensielle digitaliseringstiltak og anbefaling om hvor digitaliseringen bør starte.
  • En ferdig presentasjon med hovedpunktene i rapporten
  • En egen presentasjon av virksomhetens forretningsmodell basert på Alex Osterwalders Business Model Canvas

Pris: Kr. 25.000,- + mva