Forretningsmodell

Business Model Canvas
Business Model Canvas

Forretningsmodellen er en strukturert beskrivelse av virksomheten. Alle virksomheter har en forretningsmodell, og det er helt gratis å bruke den.

Forretningsmodellen er det viktigste verktøyet virksomheten har for forretningsutvikling, digitalisering, kommunikasjon og sosiale medier.

Forretningsmodellen kan beskrives på ulike måter. Den mest populære metodikken er Alex Osterwalders Business Model Canvas. Det viktigste er ikke hvilken mal du bruker til å beskrive forretningsmodellen din. Det viktigste er at hu har et bevisst forhold til den.

Offentlige og ikke-kommersielle virksomheter har også en forretningsmodell. Forretningsmodellen er like viktig om du måler verdiskaping i noe annet enn penger.

Kurs

Kurset lærer deg alt du trenger for å beskrive og utvikle virksomhetens forretningsmodell.

Etter kurset har du nok kunnskap om og et rammeverk for å jobbe videre med din egen virksomhets forretningsmodell.

Workshop

I en workshop går vi igjennom stegene for å utvikle og dokumentere virksomhetens forretningsmodell.

Målet er at du både skal lære metodikken og komme ut av workshopen med en ferdig forretningsmodell.

Rådgiving og bistand

Trenger du hjelp i arbeidet med virksomhetens forretningsmodell? Jeg hjelper deg med planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosessen.