Slik virker Instagram-algoritmen

Vil du at postene dine skal nå flest mulig på Instagram, bør du forstå hvordan de ulike Instagram-algoritmene fungerer. Her er forklaringen.

Instagram begynte å bruke algoritmer i 2016 fordi hver bruker i gjennomsnitt bare så 30% av de tilgjengelige postene, og under halvparten av postene fra nære venner. Det er ikke én Instagram-algoritme, men fler ulike algoritmer for nyhetsstrømmen, Stories, Discover og Reels.

Algoritmene som styrer innholdet på Instagram følger de samme prinsippene som algoritmene i de andre sosiale mediene, men utvalget varierer for de ulike Instagram-funksjonene og evalueringen er litt annerledes enn Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn.

Nyhetsstrømmen og Stories

I nyhetsstrømmen og Stories er det poster fra familie, venner og andre du følger som står i sentrum. Utvalget består derfor av alle poster som er delt av disse.

Instagram samler tusenvis av signaler fra hver enkelt post. Blant signalene er tidspunktet den ble delt, innholdet i posten, relasjonen mellom deg og den som publiserte posten og hvordan andre som har sett posten allerede har respondert. Hvis de som allerede har sett posten ser på bildet eller videoen, kommenterer eller liker den, så når den flere. Hvis de ignorer posten, så forsvinner den fort.

Ifølge Instagram er dette de viktigste signalene, i prioritert rekkefølge:

 • Informasjon om posten – hva inneholder posten, når er den postet, hvor ble den postet fra, hvor mange har likt posten osv.
 • Brukeren som delte posten – Hvor ofte har du likt/kommentert poster fra denne personen i det siste, hvor mange andre har likt/kommentert poster fra denne personen i det siste.
 • Din aktivitet – Hva slags poster har du sett på/likt/kommentert tidligere?
 • Ditt forhold til brukeren som delte posten – Hvor ofte har du og brukeren som delte posten respondert på hverandres poster tidligere?

Evalueringen av signalene skjer på samme måte som på Facebook. Hvert signal tildeles en verdi basert på sannsynligheten for at du vil stoppe opp og se på posten, at du vil kommentere på den, at du vil like den, at du vil lagre den eller at du vil gå inn på profilen til avsenderen.

Siden hver bruker har sine egne preferanser og sitt eget bruksmønster, vil verdien hvert signal tildeles være ulik fra person til person.

Når alle signalene er evaluert bli verdien på alle signalene for hver post lagt sammen, så posten får en total verdi. Deretter sorteres alle postene etter verdi, fra størst til minst.

Før postene med størst verdi puttes i nyhetsstrømmen din, sjekker Instagram at ingen av de utvalgte postene bryter Instagrams regler, og at det ikke er mange poster fra samme bruker etter hverandre.

Hver gang du ser på, liker, kommenterer eller ignorerer en post i nyhetsstrømmen eller Stories vil det påvirke evalueringen, så du får et litt annerledes sett med poster neste gang.

Explore

Konseptet for utvelgelse av poster i Instagram Explore er det samme som i nyhetsstrømmen og Stories, men utvalget er annerledes. Evalueringen av signalene er heller ikke helt den samme.

Explore skal presentere deg for innhold fra brukere du ikke følger allerede, så det er litt mer komplisert å lage utvalget. Instagram ser på hva slags poster du har likt, kommentert og lagret tidligere. Så finner de andre brukere som har engasjert seg i de samme postene som deg, og ser hvilke andre poster disse brukerne har likt, kommentert og lagret. Disse postene danner utvalget i Explore.

Instagram henter signaler på samme måte som i nyhetsstrømmen, men prioriteringen av signaler er litt annerledes. De viktigste signalene i Explore er:

 • Informasjon om posten – hva inneholder posten, når er den postet, hvor ble den postet fra, hvor mange har likt posten osv.
 • Ditt forhold til brukeren som delte posten – ofte er brukeren en du ikke har en relasjon til fra før, men hvis du har det vil deres respons på hverandres poster være et viktig signal.
 • Din aktivitet – Hva slags poster har du sett på/likt/kommentert tidligere?
 • Brukeren som delte posten – hvor mange andre har likt/kommentert poster fra denne personen i det siste?

Innhold som kan virke støtende eller være kontroversielt vil bli filtrert bort i Explore selv om det ikke nødvendigvis bryter Instagrams brukerbetingelser, så evalueringen av signalene er litt strengere.

Instagram har beskrevet hva slags innhold dette gjelder i sin Standard for anbefalinger.

Reels

Prosessen for å velge hvilket innhold du ser i Reels har mange likhetstrekk med Explore, men målet med Reels er å underholde deg, ikke få deg til å like/kommentere/lagre en post. Prioriteringen av signalene er derfor litt annerledes for Reels, enn for Explore. De viktigste signalene i Reels er:

 • Din aktivitet – Hva slags reels har du respondert på tidligere?
 • Ditt forhold til brukeren som delte posten – ofte er brukeren en du ikke har en relasjon til fra før, men hvis du har det vil deres respons på hverandres poster være et viktig signal.
 • Informasjon om posten – – lyd og bilde på videoen blir analysert for å kategorisere innholdet. I tillegg er andre brukeres reaksjon på posten viktig.
 • Brukeren som delte posten – hvor mange andre har likt/kommentert poster fra denne personen i det siste?

Reels følger de samme standardene for anbefalinger som Explore.

Mer om algoritmer

Slik virker algoritmene i sosiale medier Slik virker Facebook-algoritmen Slik virker LinkedIn-algoritmen Innhold som får redusert rekkevidde på Facebook