Styreverv

Alle bedrifter bør ha digital kompetanse i styret. Den teknologiske utviklingen påvirker alle virksomheter, også de som ikke selv er digitale. Digital kompetanse i styret hjelper bedriften å holde tritt med teknologiske endringer og innovasjoner.

«Kunstig intelligens vil ikke ta fra deg kundene. En konkurrent som bruker kunstig intelligens vil ta fra deg kundene.»

Ståle Lindbladt
Ståle Lindblad

For mange bedrifter er det krevende å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Det gjelder spesielt bedrifter som selv ikke driver med digital teknologi, og som ikke har digitale kompetansemiljøer blent de ansatte. Samtidig representerer digitalisering et stort potensial for disse bedriftene. Digital teknologi kan ikke erstatte rørleggeren når et rør skal byttes, men teknologien kan frigjøre tid så rørleggeren fåt byttet flere rør.

Med digital kometanse i styret kan slike bedrifter få hjelp til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

Jeg har erfaring fra styrearbeid i både kommersielle bedrifter og ideelle organisasjoner, og er tilgjengelig for flere styreverv.

Min styrke som styremedlem, erfaring med å se digital teknologi med virksomhetens kjerneprosesser. Digitalisering handler ikke om teknologi, det handler om prosesser. Teknologien er bare et verktøy. Den viktigste kompetansen jeg kan tilføre et styre er:

Digitalisering og kunstig intelligens

Etter å ha jobbet med teknologi hele livet, har jeg solid kompetanse på digital teknologi, både på et teknisk detaljnivå og på et overordnet, konseptuelt nivå. De siste årene har jeg også jobbet mye med kunstig intelligens.

Kommunikasjon og sosiale medier

De siste 15 årene har jeg jobbet med kommunikasjon generelt og sosiale medier spesielt. JEg har hatt et spesielt fokus på hvordan kommunikasjon og sosiale medier kan bidra til verdiskapingen i virksomheter. Jeg også jobbet som frilans journalist for flere nettaviser, og skrevet mye om kommunikasjon og sosiale medier.

Jeg jobbet i fem år som mediesjef i en fotballklubb i Eliteserien.

Prosessutvikling

Jeg har hatt flere oppdrag innen prosessutvikling, både i store konsern, små bedrifter og offentlige etater. Prosjektene har ofte handlet om å optimalisere bedriftens prosesser ved hjelp av digitale verktøy. Norn prosjekter har også hatt fokus på å kvalitetssikre prosesser og informasjonsflyt på tvers av ulike avdelinger og enheter.

Salg og markedsføring

En gang selger, alltid selger! Etter over 20 år som selger i IT-bransjen er salg og markedsføring en del av mitt DNA. Derfor er verdiskaping også en viktig del av alt jeg gjør innen digitalisering, kommunikasjon og prosessutvikling.

Ta gjerne kontakt hvis du vil ha en prat om styreverv.