Slik virker LinkedIn-algoritmen

LinkedIn har over 2 millioner brukere i Norge, og over 774 millioner i hele verden. En betydelig andel av brukerne er ledere og beslutningstakere, så mange mener at LinkedIn er den mest effektive plattformen for virksomheter som har andre bedrifter i sin målgruppe.

Algoritmene som styrer innholdet på LinkedIn følger de samme prinsippene som algoritmene i de andre sosiale mediene, men signalene og evalueringen er litt annerledes enn Facebook og Instagram.

Utvalg

LinkedIn tar utgangspunkt i det samme utvalget som nyhetsstrømmen i andre sosiale medier: Alle poster fra kontakter, grupper og sider du følger. Det kan utgjøre flere tusen poster totalt.

Signaler

Noen av signalene LinkedIn-algoritmen analyserer for postene i utvalget er annerledes enn de vi kjenner fra andre sosiale medier. LinkedIn legger blant annet vekt på hvor komplett profilen din er og hvor aktiv du er på plattformen. Det samler de i en parameter de kaller Social Selling Index (SSI). Høyere SSI gir postene dine mer synlighet. Du finner informasjon din SSI her.

Social Selling Index
Social Selling Index på LinkedIn

Et annet viktig signal på LinkedIn er Dwell time. Dwell time er tiden mottakeren bruker på å lese teksten eller se på videoen i en post. Lang Dwell time gjør at flere mennesker vil se posten.

LinkedIn ser også på relasjonen mellom brukeren og den som har publisert posten, slik Facebook og Instagram også gjør. LinkedIn legger imidlertid mer vekt på jobbrelasjoner, enn bare sosiale relasjoner. Hvis mottakeren er tidligere eller nåværende kollega med den som publiserte posten, vil det telle ekstra positivt.

Hashtags, eller emneknagger, er også viktig på LinkedIn. Emneknagger brukes sammen med kunstig intelligens for å analysere innholdet i posten. Relevante emneknagger som bygger opp under innholdet i posten er positivt, mens overdreven bruk eller irrelevante emneknagger virker negativt.

Evaluering

Evalueringen av signalene på LinkedIn skjer på samme måte som på Facebook, men LinkedIn prioriterer litt annerledes.

LinkedIn har mye informasjon om brukernes kompetanse og interesser gjennom informasjon på profilen og handlingene deres på plattformen. Den informasjonen bruker de til å lage en interesseprofil, eller «Interest graph», på hver bruker. Poster med innhold som passer til brukerens interesseprofil scorer positivt i evalueringen.

Engasjement er viktig for LinkedIn også, men prioriteringen av ulike typer engasjement er annerledes. Kommentarer er den formen for engasjement som er viktigst for LinkedIn-algoritmen. Etter kommentarer følger likes, mens delinger ikke tillegges stor vekt.

Om du svarer på kommentarer som kommer er også viktig, og LinkedIn registrerer hvor lang tid det tar før du svarer. En aktiv oppfølging gir derfor bedre synlighet på postene.

Tagger du andre brukere i teksten på posten, så vil det også bidra til bedre synlighet, siden posten da blir synlig også for kontaktene til den du tagger.

Verdi

Tildeling av verdi på postene, sortering og utvalg av de beste postene fungerer på samme måte i LinkedIn-algoritmen, som i andre sosiale medier.

På LinkedIn, som i alle andre sosiale medier, er det avgjørende at du poster innhold som er interessant, relevant og verdiskapende for målgruppen din. Men tilpass innholdet til kanalen du publiserer på. Da får du best effekt.

Mer om algoritmer

Slik virker algoritmene i sosiale medier Slik virker Facebook-algoritmen Slik virker Instagram-algoritmen Innhold som får redusert rekkevidde på Facebook