Slik virker Twitter-algoritmen

Når du går inn på Twitter, har du to ulike nyhetsstrømmer å velge mellom: ForYou-feeden og følger-feeden. ForYou-feeden er standard, og består av tweets valgt ut og rangert av Twitters algoritmer. Følger-feeden består av alle tweets fra kontoer du følger, rangert i omvendt kronologisk rekkefølge.

ForYou-feeden er den nyhetsstrømmen Twitter viser deg i utgangspunktet. Du kan velge å heller se Følger-feeden, men hvis du ikke gjør et aktivt valg, er det ForYou-feeden du ser. Den består av både tweets fra kontoer du følger og kontoer du ikke følger. I gjennomsnitt er det omtrent halvparten av hver, men det kan variere fra konto til konto.

Twitter-algoritmen bestemmer hvilke tweets du ser i ForYou-feeden. Prosessen algoritmen bruker for å velge hvilke tweets du før se består av tre hovedsteg:

 1. Et utvalg av de beste tweetene hentes fra ulike kilder blant både kontoer du følger og kontoer du ikke følger.
 2. Kunstig intelligens ranger hver enkelt tweet.
 3. Filtre fjerner tweets fra blant annet brukere du har blokkert, tweets du allerede har sett og tweets med uønsket innhold.

Illustrasjonen under viser hvilke hovedkomponenter som inngår i utvelgelsen av tweetene som vises:

Twitter-algoritmen
Prosessen for valg av poster i ForYou-feeden på Twitter

Her er en nærmere beskrivelse av hvert av de tre hovedstegene.

Utvalg

Det er i utgangspunktet flere millioner tweets som potensielt kan vises i feeden din. Det første steget i prosessen velger ut omtrent 1500 av disse som de mest sannsynlige kandidatene til å inngå i nyhetsstrømmen din.

De utvalgte kandidatene kommer fra flere kilder:

In-network kilder er tweets fra kontoer du følger. Dette er kilden de fleste tweetene hentes fra, og utgjør i snitt halvparten av tweetene du ser i ForYou-feeden. Alle tilgjengelige tweets fra kontoer du følger rangeres av en såkalt Real Graph, som er en egen algoritme. Denne beregner sannsynligheten for at du vil engasjere deg i en tweet, basert på hvilket engasjement du har vist på tidligere tweets fra den samme kontoen.

De tweetene fra kontoer du følger som får høyest score av Real Graph blir en del av utvalget.

Social Graph er en annen kilde til kandidat-tweets. Den ser på kontoene du følger og andre kontoer med de samme interessene som deg. Basert på hva disse kontoene engasjerer seg i, velger Social Graph tweets basert på

 • Hvilke tweets folk du følger har engasjert seg i.
 • Andre kontoer som liker de samme tweetene som deg, hvilke andre tweets har de engasjert seg i.

Tweetene som foreslås rangeres ved hjelp av en algoritme som kalles GraphJet. Denne algoritmen vedlikeholder en oversikt i sanntid over relasjonen mellom ulike kontoer og tweets på plattformen.

Omtrent 15 prosent av tweetene i utvalget kommer fra Social Graph.

Embedding Spaces er den tredje kilden til kandidat-tweets. Dette er flere ulike algoritmer som kartlegger dine interesser, basert på dine aktiviteter på plattformen, og finner tweets som matcher dine interesser. En av disse algoritmene er SimClusters, som kategoriserer betydningsfulle brukere innenfor tusenvis av ulike temaer. Tweets disse brukerne engasjerer seg i, innenfor temaene du liker, blir også puttet inn i utvalget.

Rangering

Ca. 1500 tweets fra utvalget rangeres av en kunstig intelligens-modell, basert på tusenvis av signaler fra hver tweet. Etter rangeringen får hver tweet en score inenfor ti ulike kategoerier, som igjen brukes til den endelige rangeringen i nyhetsstrømmen.

Den kunstige intelligensen er et nevralt nettverk med 48 millioner perametre. (Til sammenligning har GPT-3.5, språkmodellen ChatGPT bruker, 175 milliarder parametre.) Modellen trenes kontinuerlig på hvilke tweets som skaper positivt engasjement (lies, retweets, kommentarer).

Filtere

Etter at alle de 1500 kandidat-tweetene er rangert, går de gjennom en rekke filtere som fjerner tweets etter ulike kriterier:

 • Synlighetsfilteret fjerner tweets fra for eksempel kontoer du har blokkert.
 • Avsenderfilteret sørger for at du ikke ser for mange tweets fra den samme avsenderen.
 • Balansefilteret sørger for at det er en jevn fordeling av tweets fra kontoer du følger og kontoer du ikke følger.
 • Negativ feedback-filteret reduserer rangeringen på tweets folk har reagert negativt på.
 • Sosialt filter fjerner tweets fra avsendere du ikke har noen sosial kobling til, slik at tweets fra kontoer du ikke følger likevel har en indirekte kobling til deg gjennom dine venner.
 • Samtalerfilteret henter inn den opprinnelige tweeten hvis kandidattweeten er et svar på en annen tweet.
 • Redigeringsfilteret oppdaterer tweets som ble redigert etter at de ble lastet ned til enheten din.

Presentasjon

Når den rangerte listen med tweets er filtrert, legges annet innhold, som annonser og føgeanbefalinger til innimellom tweetene før de presenteres til deg som den ferdige nyhetsstrømmen.

Denne prosessen gjentas ca. fem milliarder ganger hver dag, og tar i snitt mindre enn 1,5 sekunder. Twitter viser i snitt 150 milliarder tweets til brukerne hver dag (per april 2023).

Mer om algoritmer

Slik virker algoritmene i sosiale medier Slik virker Facebook-algoritmen Slik virker Instagram-algoritmen Slik virker LinkedIn-algoritmen

Slik blir du synlig med Facebook og Instagrams nye algoritmer

Webinar:

Slik blir du synlig med Facebook og Instagrams nye algoritmer

I dette webinaret lærer du hvordan de nye algoritmene fungerer, hvordan du tilpasser strategien din og hvordan du lager innhold som når ut til flere med de nye algoritmene.

Les mer