Kurs

Jeg holder både generelle kurs og tilpassede bedriftsinterne kurs om digitalisering, prosessoptimalisering, kommunikasjon og sosiale medier.