Foredrag:

Digitalisering som drivkraft i det grønne skiftet

Tilbake til foredragsoversikten

Digitalisering gjør det lønnsomt for bedrifter å bli mer klima- og miljøvennlige. I dette foredraget får du eksempler på hvordan digitalisering kan bidra til at det grønne skiftet kan gi økte inntekter, reduserte kostnader, bedre prosesser og gjøre virksomheten din til en attraktiv arbeidsplass.

Tidligere var det ofte mer kostbart å være klima- og miljøvennlig. Slik er det ikke lenger. Ved å bruke digitalisering som en drivkraft, kan virksomheter gjøre det grønne skiftet økonomisk lønnsomt. Det handler ikke om komplekse prosjekter med store budsjetter. Det handler om å bruke teknologi til å jobbe smartere i hverdagen.

I dette foredraget får du konkrete eksempler på hvordan digitalisering kan være en drivkraft i det grønne skiftet. Du får se hvordan digitalisering kan hjelpe bedriften å bli med klima- og miljøvennlig gjennom å:

  • redusere ressursbruken
  • hjelpe bedriften og de ansatte til å ta de riktige valgene
  • skape nye produkter og tjenester som er mer klima- og miljøvennlige

Å bruke digitalisering som drivkraft i det grønne skiftet gir god økonomi, mindre klimaavtrykk og gjør virksomheten din til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Foredraget kan justeres til å vare mellom 30 og 90 minutter, og kan tilpasses kundens behov.