Foredrag:

Trender i sosiale medier

Tilbake til foredragsoversikten

Hva er det mest populære innholdet? Hvordan skal du nå de ulike målgruppene? Hva er det neste som kommer i sosiale medier?

Sosiale medier er i konstant endring. Bruksmønstre endrer seg, målgrupper bytter plattform og nye funksjoner åpner muligheter som ikke fantes tidligere. For å nå målgruppene sine må virksomheter tilpasse kommunikasjonen etter disse endringene.

Dette foredraget gir deg en oversikt over hva som er "hot", hva som fungerer best og hva vi kan forvente i fremtiden innen sosiale medier.

Foredraget tar opp tre temaer:

  • Hvor treffer du målgruppene dine? Hvem bruker hvilke plattformer, og hvordan bruker de dem?
  • Hva slags innhold fungerer best på hver plattform?
  • Hvilke formater og funksjoner kan vi forvente i framtiden?

Foredraget kan justeres til å vare mellom 30 og 90 minutter, og kan tilpasses kundens behov.