Kurs

Jeg holder både generelle kurs og tilpassede bedriftsinterne kurs om digitalisering, prosessoptimalisering, kommunikasjon og sosiale medier.

Lengde og innhold i kursene kan tilpasses etter behov, og gjennomføres digitalt eller fysisk.

Digitalisering

Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for å komme i gang med digitalisering. Kurset består av tre deler:

  • Hva er digitalisering - en innføring i mulighetene med digitalisering
  • Teknologier - En enkel innføring i de viktigste teknologiene
  • Kom i gang - Innføring i en metodikk som gjør deg i stand til å starte digitalisering i din virksomhet

Les mer om kurset her.

Forretningsmodell

Kurset gir deg en innføring i hvordan du beskriver virksomhetens forretningsmodell, og hvordan du bruker forretningsmodellen i arbeidet med å utvikle virksomheten.

Les mer om forretningsmodeller her.

Verdiskaping i sosiale medier

Et praktisk anlagt kurs som gir deg en innføring i hvordan du legger en plan og lager innhold som gir optimal effekt i sosiale medier

Les mer om kurset her.

Sosiale medier dybdekurs

Trenger du dybdekunsskap om enkelte kanaler eller funksjoner? Kurste kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers spesifikke behov.

Nettkurs

Nettkurs er under utvikling.

Ta gjerne kontakt hvis du har ønsker om spesielle kurs.

Digitale kurs

Alle kursene kan holdes digitalt.

Fysiske kurs

I den grad smittevernreglene tillater det, kan kursene holdes fysisk.
Det er også mulig å holde hybridkurs, hvor en liten gruppe deltar fysisk samtidig som kurset strømmes på nett til en større gruppe.